Polityka prywatności i cookies

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dlatego przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów i w tym celu dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Abyś miał pełną wiedzę w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz podczas świadczenia usług poprzez naszą stronę internetową, przygotowaliśmy niniejszy dokument.

W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Mechanizm Cookies na stronie www nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze wsparcia technicznego, obsługi serwisowej lub zadających pytania na stronie WWW jest Intelight sp. z o. o. ul. Gwiaździsta 19, 01-651 Warszawa, (dalej „Administrator”).
 2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów
  • Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony WWW przetwarzane są przez Administratora:
   • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wyjaśnienie zgłoszonego problemu - postawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
   • w celu wsparcia technicznego lub zgłoszenia do serwisu wadliwego produktu oraz rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Klientem celem uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a także realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną – podstawą prawną jest umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu uniemożliwi wykonanie powyższych czynności.
 4. Komu mogą być udostępnione dane osobowe
  Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Administratora i firmom kurierskim w przypadku realizacji reklamacji.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych
  • Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klientów przetwarzane będą do momentu odwołania zgody przez Klienta, nie dłużej jednak niż przez 30 dni
 6. Uprawnienia Klienta
  Zgodnie z RODO osobie której dane przetwarzamy przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo cofnięcia zgody;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 7. Cookies na stronie internetowej

  W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną powoduje usunięcie utworzonego pliku.

  Mechanizm Cookies na stronie www nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.